Kvalificerade säkerhetstjänster

Med oss får du resursstarkt och kompetent stöd i alla situationer: när något hänt, då krisen är nära förestående eller ett faktum. Samtidigt säkerställer vi att det långsiktiga strategiska risk- och säkerhetsarbetet aldrig blir eftersatt.

Med ett underrättelsebaserat förhållningssätt är vi trygga i genomförandet av hotbildsbedömningar, operativa tjänster,  konsultativa och rådgivande uppdrag. Tack vare vårt certifierade ledningsstöd kvalitetssäkrar vi vår verksamhet på alla områden och därmed vår leverans till våra klienter. 

Rådgivning och utredning

Genomförs av Scutus Solution AB

Säkerhetsrådgivning innebär och kräver ett helhetsperspektiv och odelat ansvar för såväl genomförande som resultat. Oavsett omfattning och område kvalitetssäkrar vi den lösning som behövs för just dina önskemål och behov.

Exempel på rådgivnings- och utredningstjänster:

 • Strategisk rådgivning
 • Utredningar vid misstanke om intern brottslighet
 • Övriga utredningar vid misstanke om brott
 • Riskbedömningar av parter inför avtalstecknande
 • Säkerhetsprojektering
 • Systematiskt säkerhetsarbete, SSA
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Hotbildsbedömningar
 • Krishantering och krisledning
 • Inhyrd säkerhetschef/säkerhetssamordnare
 • Tjänsteman i beredskap, TIB
 • Whistleblowing system/utredning

Personsäkerhet för privatpersoner och verksamheter

Vid särskilt allvarlig brottslighet och hotbild krävs ofta operativa insatser för att ge trygghet till den utsatta personen, familjen eller verksamheten. Målet med vårt arbete vid dessa ärenden är att ge klienten förutsättningar att fortsätta, eller snabbt återgå, till det normala, med så få inskränkningar som möjligt.

Scutus personal har gedigen kunskap och lång erfarenhet av personskydd och annan operativ verksamhet från både Polismyndigheten, Försvarsmakten samt säkerhetsföretag.

Exempel på personsäkerhetstjänster:

 • Personskydd
 • Trygghetshöjande operativa åtgärder vid exempelvis bostäder och arbetsplatser
 • Skyddsspaning (Kontraspaning)
 • Resesäkerhet
 • Säkerhet vid möten och andra evenemang

Scutus Academy

Kunskap skapar trygghet, vilket för oss är ett ledord som genomsyrar all vår verksamhet. Vi vill därmed erbjuda en möjlighet till kunskapshöjning hos företag, organisationer och privatpersoner genom ett brett utbud av utbildningar som kan anpassas efter önskemål och behov.

Exempel på utbildningar i Scutus Academy:

 • Trygghetshöjande åtgärder för familjer, företag och organisationer
 • Hur upptäcka och agera vid misstänkt penningtvätt och bedrägerier
 • Interna utredningar
 • Personskyddsutbildning – enligt FAP 573-1
 • Handhavande av skjutvapen (HAS)
 • Resesäkerhet
 • Säkerhetsförare
 • Sjukvård
 • Hundträning
 • Kompetensutveckling och uppdragsutbildning
 • Fort- och vidareutbildning