Vår drivkraft är att göra skillnad

Vår breda kunskap i kombination med en branschledande förmåga och erfarenhet innebär att vi kan hålla vad vi lovar. Det är vårt löfte till dig som klient. Det innebär också att vi finns där oavsett om ditt behov är hjälp med ett långsiktigt strategiskt arbete, en kommande resa eller en uppkommen otrygg situation som behöver hanteras akut.

Våra klienter består av allt från multinationella företag, myndigheter till den enskilda privatpersonen. Vi är självklart tillgängliga dygnet runt, året runt, för att leverera det du behöver, oavsett om det gäller rådgivning, utredningar eller operativa tjänster.

Erfarenhet och kompetens

Scutus har kontor på olika platser i Sverige och består av engagerade kollegor som brinner för att bidra till att företag, myndigheter och privatpersoner får rätt säkerhet, i Sverige eller utomlands.  

Vår absolut viktigaste tillgång är vår personal som rekryterats med målet att få en så bred kunskaps- och erfarenhetsbas som möjligt. För att möta våra klienters efterfrågan har vår personal en bakgrund från både Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten samt säkerhetsbranschen.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss så berättar
vi mer

Thomas Lindh
VD
Tage Åström
Operativ chef / Presskontakt
Anders Philipsen Englund
Vice VD
Claes Ling-Vannerus
Affärsområdeschef Rådgivning & Utredning
Thomas Lindh
VD
Tage Åström
Operativ chef / Presskontakt
Anders Philipsen Englund
Vice VD
Claes Ling-Vannerus
Affärsområdeschef Rådgivning & Utredning

Certifieringar, auktorisationer
& engagemang

ISO 9001 & ISO 14001
Vi en mycket god kvalitet, i alla tjänster, vilket märks på vår mycket höga kundnöjdhet. Vi tar också miljö på stort allvar. Genom ständig förbättring har vi kommit långt i att reducera miljöpåverkan, till nytta för oss, våra klienter och samhället i övrigt. 

ISO 18788
Scutus uppdrag utförs i Sverige såväl som internationellt och genom ISO 18788 underlättar vi samverkan med klienter och andra säkerhetsaktörer i många miljöer.

ISO 27001
Scutus samverkar regelbundet med civila och militära myndigheter, inte minst de svenska rättsvårdande myndigheterna. ISO 27001 underlättar samverkan och visar att vi har fullgod hantering av information, väl utvecklad IT säkerhet och inte minst säkerställd hantering av GDPR och andra integritetskrav.

Auktorisationer:

Scutus personskydds- och utbildningsverksamhet är auktoriserad av Länsstyrelsen och Polismyndigheten.

UN Global Compact
Sedan 2020 har Scutus engagerat sig i UN Global Compacts initiativ för företagsansvar och dess principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.