Utbildningar

Personskydd

Säkerhetsförare STEG 1, 2 och 3

FPOS Level 3

Fortbildning i handhavande av tjänstevapen

Handhavande av skjutvapen

Förberedelse inför nationella och internationella uppdrag

Konflikthantering

Kompetensutveckling tjänstevapen Steg 2

Kompetensutveckling tjänstevapen Steg 1