Rådgivning och utredning

Säkerhetsrådgivning innebär och kräver ett helhetsperspektiv och odelat ansvar för såväl genomförande som resultat. Oavsett omfattning och område kvalitetssäkrar vi den lösning som behövs för just dina önskemål och behov.

 • Strategisk rådgivning
 • Utredningar vid misstanke om intern brottslighet
 • Övriga utredningar vid misstanke om brott
 • Riskbedömningar av parter inför avtalstecknande
 • Säkerhetsprojektering
 • Systematiskt säkerhetsarbete, SSA
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Hotbildsbedömningar
 • Krishantering och krisledning
 • Inhyrd säkerhetschef/säkerhetssamordnare
 • Tjänsteman i beredskap, TIB
 • Whistleblowing system/utredning