Personsäkerhet

Vid särskilt allvarlig brottslighet och hotbild krävs ofta operativa insatser för att ge trygghet till den utsatta personen, familjen eller verksamheten. Målet med vårt arbete vid dessa ärenden är att ge klienten förutsättningar att fortsätta, eller snabbt återgå, till det normala, med så få inskränkningar som möjligt.

Scutus personal har gedigen kunskap och lång erfarenhet av personskydd och annan operativ verksamhet från både Polismyndigheten, Försvarsmakten samt säkerhetsföretag.

  • Personskydd
  • Trygghetshöjande operativa åtgärder vid exempelvis bostäder och arbetsplatser
  • Skyddsspaning (Kontraspaning)
  • Resesäkerhet
  • Säkerhet vid möten och andra evenemang