Scutus Protection AB tilldelas Nordiskt Tillväxtcertifikat

Scutus har kvalificerat sig för att bli ett av UC certifierat Nordiskt Tillväxtföretag, Nordic Growth Company, ytterligare ett år. 

UC, marknadens ledande affärs- och kreditinformationsföretag, certifierar utifrån kriterier kopplat till kreditvärdighet, tillväxt och förtroende. Därför kan Scutus med stolthet garantera att vi är en trygg och pålitlig partner att göra affärer som har en hög soliditet och lönsamhet. Det är högt ställda krav för kvalificera sig till UC Nordiskt Tillväxtcertifikat. Definitionen på vad ett tillväxtföretag är definieras i allmänhet på att företaget har en stark tillväxt, ökar i omsättning/vinst samt är framgångsrika i verksamheten. Endast en minoritet, cirka 5%, av Sveriges företag kvalificerar sig årligen för certifikatet vilket är extra glädjande och visar på dess omfattning och gedigna kvalitetssäkring. Med certifikatet stärker Scutus sitt varumärke och affärsmässiga position på marknaden och i branschen, och med flera marknadsledande certifieringar kan vi garantera högsta kvalitet på våra tjänster. 

Tillväxten återspeglar kvaliteten i våra tjänster, och förtroendet hos nya likväl som gamla kunder.

Tillväxt är inte bara viktigt ur ett företagsperspektiv utan bidrar även till samhället i stort, i form av skatteintäkter, konsumtion och anställningar. En minoritet av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag utifrån UC:s tillväxtmodell, där bland annat följande parametrar tas i beaktning; omsättning senaste två åren, tillväxt, antal anställda, soliditet och EBITDA-marginal.

Kreditvärdigheten visar vår riskklass och att Scutus är stabilt och välskött. Benämningen tillväxtföretag förstärker vårt varumärke genom att visa att vi är ett företag i ständig tillväxt. Förtroende skapas hos partners och beställare som vill göra affärer med hjälp av våra kvalitetsstämplar.