Ny typ av säkerhetskonsult hjälper industrier att fullfölja revisionsstopp trots pandemin

För att förebygga och kunna fullfölja årliga revisionsstopp på ett smittskyddssäkert sätt anlitar allt fler industrier en ny typ av säkerhetskonsult. Pia Karlsson, från oss på Scutus Security Group AB, är en av de säkerhetskonsulter som har ställt om. 

– Jag har tidigare främst fokuserat på fysiska säkerhetsutbildningar för butikspersonal, men nu hjälper jag istället stora industrier att hålla verksamheten smittskyddsäker vid revisionstopp, säger Pia Karlsson. 

Pia Karlsson har över 20 års erfarenhet av säkerhetsbranschen. Sedan lite mer än ett år tillbaka är hon anställd hos oss på Scutus Security Group AB och har framför allt fokuserat på säkerhetsfrågor inom detaljhandeln. Bland annat har hon arbetat med att utveckla, säkerställa och förbättra det systematiska säkerhetsarbetet hos butiker, till exempel genom utbildningar inom svinn, hot och rån. När pandemin drog in över världen i början av 2020 var det många verksamheter, inklusive oss inom säkerhetsbranschen, som fick tänka om. Pias kalender gick från full till tom på bara några veckor. Fram tills att en större industri hörde av sig och behövde hjälp med att genomföra sitt årliga revisionsstopp på ett smittskyddssäkert sätt. För att förhindra driftstopp och efterföljande kostnader skulle Pia ansvara för planering och logistik när över 1000 entreprenörer samtidigt skulle komma för en och en halv veckas arbete. Bland annat har det satts upp skyltar, teststationer och bodar där arbetarna på ett säkert sätt kan byta om eller äta mat. 

– Det är otroligt mycket logistik bakom ett revisionsstopp. Ska revideringar eller ombyggnationer kunna göras behöver industrier ofta stänga ner hela produktionen och sedan pågår ett intensivt arbete med otroligt många människor under en kort tid. För att kunna fullfölja ett sådant arbete trots en pågående pandemi krävs det att en hel del åtgärder är på plats. Vårt mål är att alla ska vara lika friska när de åker härifrån som när de kom hit, säger Pia Karlsson. 

Nya typer av säkerhetsåtgärder

Utöver att ordna med skyltar och förbereda teststationer leder Pia 15 corona-värdar som ska säkerställa att alla arbetare mår bra och får den information som de behöver. Hon arbetar också nära industrins säkerhetschef för att koordinera och genomföra alla säkerhetsåtgärder som tagits fram. Pia menar att det är en stor omställning för både henne och andra inom branschen, men att vår gedigna kunskap inom säkerhet kommer väl till pass i det nya uppdraget. 

– Det finns ett otroligt personligt engagemang hos alla som jobbar här på Scutus. Jag är så stolt över att vi lyckats ställa om så pass bra och kan fortsätta hjälpa människor att få trygga miljöer. Jag älskar att arbeta med detaljhandeln, men just nu jag ser fram emot att få hjälpa fler industrier eller andra verksamheter att fullfölja sina revisionsstopp på ett säkert och smittfritt sätt, avslutar Pia Karlsson.