Scutus Academy

Kunskap skapar trygghet, vilket för oss är ett ledord som genomsyrar all vår verksamhet. Vi vill därmed erbjuda en möjlighet till kunskapshöjning hos företag, organisationer och privatpersoner genom ett brett utbud av utbildningar som kan anpassas efter önskemål och behov.

 • Trygghetshöjande åtgärder för familjer, företag och organisationer
 • Hur upptäcka och agera vid misstänkt penningtvätt och bedrägerier
 • Interna utredningar
 • Personskyddsutbildning – enligt FAP 573-1
 • Handhavande av skjutvapen (HAS)
 • Resesäkerhet
 • Säkerhetsförare
 • Sjukvård
 • Hundträning
 • Kompetensutveckling och uppdragsutbildning
 • Fort- och vidareutbildning