Scutus has a long time experience with Crime prevention, Investigations, Security operations and Close protection services. The staff has a mixed background from sectors such as Law enforcement, Military special operations units, Intelligence gathering and other security companies. Scutus provides clients with personal and unique security solutions.

UTMANA DITT SKYDD
INNAN NÅGON
ANNAN GÖR DET
UTMANA DITT SKYDD
INNAN NÅGON
ANNAN GÖR DET

Låt oss prata om det!

Varför hittar du inga försäljningspitchar eller information här?

Vi tror på att arbeta nära våra kunder och våra operativa insatser är omfattande och väldigt privata. Men vi svarar gärna på alla dina frågor

 

Skydd

Premium säkerhetstjänster för företag och privatkunder.

Rådgivning

Behovsanpassad Professionell säkerhetsrådgivning och konsultation.

 
 

Academy

Högprofilerade, auktoriserade och certifierade utbildningar,
Professionellt Utförda på de bäst lämpliga platserna.

Kompetenshöjande aktiviteter

TILL ACADEMY

UTREDNING

EXEPTIONELL Informationsinhämtning och utredningsverksamhet

 

CERTIFIERING

säkerställer vår kompetens, leveranskvalitet och miljömedvetenhet

Image Image Image

Partners

Samarbete med utvalda Partners

Scutus has a long time experience with Crime prevention, Investigations, Security operations and Close protection services. The staff has a mixed background from sectors such as Law enforcement, Military special operations units, Intelligence gathering and other security companies. Scutus provides clients with personal and unique security solutions.

Scutus has a long time experience with Crime prevention, Investigations, Security operations and Close protection services. The staff has a mixed background from sectors such as Law enforcement, Military special operations units, Intelligence gathering and other security companies. Scutus provides clients with personal and unique security solutions.